آیین گاهنبارخوانی در رستم باغ برگزار می شود

چاپ

پسین پنجشنبه اول شهریور ماه آیین گاهنبارخوانی در مجموعه رستم باغ برگزار می شود.

این آیین به همت خانواده خانم فیروزه زندیان و از ساعت ۷ پسین در محوطه رستم باغ انجام خواهد شد.

عموم زرتشتیان می توانند در این مراسم که به نیت سلامتی همکیشان برپا می شود شرکت کنند.