تصاویری از نوزدهمین سالگرد درگذشت روانشاد گوهربانوجمشیدی

چاپ

نوزدهمین آیین سالگرد درگذشت روانشاد گوهربانو اسفندیار جمشیدی، نخستین و ماهرترین مامای تحصیل کرده کرمان، پسین یکشنبه ۲۱ امرداد ماه در درمهر دولتخانه کرمان برگزار شد.

این مراسم از ساعت ۶ پسین و با اوستاخوانی موبد هرمزدی انجام شد.

روانشاد گوهر بانو جمشیدی در سال ۱۲۹۸ دیده به جهان گشود. در سال ۱۳۲۰ از دانشگاه فارغ التحصیل شد و اولین بانوی  تحصیلکرده کرمان در زمینه مامایی شد. اولین فرزندی که توسط دستان توانای خانم جمشیدی متولد شد بهدین فرین فروهری و آخرین فرزند بهدین کاوه غیبی است. شادروان گوهربانو جمشیدی مدت ۶۰ سال با عشق و علاقه در حرفه اش خدمت کرد در حالیکه هرگز فرزندی از وجود خودش نداشت. خانم جمشیدی در سال ۱۳۷۸ دیده از جهان فرو بست. در حالیکه فرزندانش همیشه یاد و خاطره او را زنده نگاه خواهند داشت. روانش شاد

.