رونمایی از پروژه زیرسازی و بهسازی مسیر زیارتگاه پیر نارکی

چاپ

با حضور نماینده ایرانیان زرتشتی، معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد، رئیس اداره راه و شهرسازی مهریز و متولی زیارتگاه پیر نارکی از پروژه زیرسازی و بهسازی مسیر زیارتگاه پیر نارکی رونمایی شد.

شامگاه پنجشنبه ۱۱ امرداد ماه از سنگ بنای پایان عملیات زیرسازی و بهسازی مسیر زیارتگاه پیر نارکی رونمایی شد.

در این برنامه مهندس ذاکر معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد و مهندس خشنو رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان مهریز حضور داشتند. در ابتدای برنامه خانم راشین جراح به نمایندگی از متولی زیارتگاه به سخنرانی پرداخت، پس از آن از مهندس ذاکر و مهندس خشنو با حضو دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی و بهروز جراح متولی زیارتگاه تقدیر به عمل آمد و در ادامه از سنگ پروژه زیرسازی و بهسازی مسیر زیارتگاه پیر نارکی رونمایی شد: