معرفی اقامتگاه بوم گردی نارتی تی در پارسیانا

چاپ

مجله انگلیسی زبان پارسیانا در تازه ترین شماره خود به معرفی اقامتگاه بوم گردی نارتی تی پرداخته است.

شماره جدید این مجله که به صورت دو هفته یکبار منتشر می شود، شنبه ۱۶ تیر ماه منتشر شد و بخشی از آن به گزارش و تصاویری از اقامتگاه بوم گردی نارتی تی اختصاص داشت که به همت تینا نمیرانیان و رامتین شهرت، زوج جوان و موفق زرتشتی مدیریت می شود.

گفتنی است مجله پارسیانا از سال ۱۹۶۴ در بمبئی هندوستان منتشر شده است، این مجله به زبان انگلیسی و برای زرتشتیان جهان چاپ می شود: