دوازدهمین اردوی کنکوریها برگزار می شود

چاپ

انجمن یانش وران مانتره از برگزاری دوازدهمین دوره اردوی کنکوریهای زرتشتی سراسر کشور خبر داده است.

این اردو روزهای ۲۱ تا ۲۴ تیر ماه برپا خواهد شد و محل برگزاری آن نیز همچون سالهای گذشته در شیراز خواهد بود.

روزهای ۲۶ تا ۲۹ خورداد نیز به عنوان زمان نام نویسی مشخص شده است که تنها از طریق سایت انجمن یانش وران مانتره امکان پذیر خواهد بود.