معرفی نامزدهای انتخابات انجمن تهران در سایت برساد

چاپ

نامزدهای هیات مدیره گردش ۴۴ انجمن زرتشتیان تهران می توانند در سایت برساد به معرفی خود و برنامه هایشان بپردازند.


تارنمای خبری تحلیلی زرتشتیان، برساد، این آمادگی را دارد که تک تک نامزدهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران را به همکیشان معرفی کند.
در این راستا کاندیداهای علاقه مند می توانند تا پایان روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه مشخصات خود را به همراه سوابق و تجربیات و برنامه کاری و اهدافشان در انجمن و یک عکس از خودشان برای شماره ۰۹۱۳۲۵۸۹۳۴۵ تلگرام کنند.
گفتنی است انتخابات گردش ۴۴ انجمن زرتشتیان تهران روز آدینه ۳۱ فروردین ماه برگزار می شود.