بیست و نهمین گردهمایی انجمنها و نهادهای زرتشتی برگزار می شود

چاپ

روز آدینه ۲۸ اردیبهشت ماه بیست و نهمین گردهمایی نمایندگان انجمنها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور برگزار می شود.

بر اساس اعلام نماینده زرتشتیان در مجلس این نشست به میزبانی انجمن زرتشتیان کوچه بیوک در یزد برپا می شود.

در همین راستا انجمنها و نهادهای زرتشتی تا ۱۳ اردیبهشت ماه می توانند دستور جلسه پیشنهادی خود را به همراه عملکرد یکساله خود از اول مهر ۱۳۹۵ تا اول مهر ۱۳۹۶ را در صورت تغییر نسبت به سال گذشته ارسال کنند.

همچنین تا ۲۰ اردیبهشت ماه نیز برای معرفی نماینده هر نهاد زرتشتی فرصت دارند که آن را به انجمن زرتشتیان کوچه بیوک اعلام کنند.