سه شنبه, ۰۶ فروردین ۱۳۹۸
آخرین خبر با عنوان ، برترینهای چهل و یکمین دوره جام یگانگی در 4 ساعت قبل منتشر شده است .
»   درگذشتگان, دینی  »   به مناسبت سالروز درگذشت موبد رستم شهزادی:یادی از موبد دانشمند شادروان رستم شهزادی(بازنشر)
426 بازدید
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ , ساعت ۲۳:۳۵
به مناسبت سالروز درگذشت موبد رستم شهزادی:یادی از موبد دانشمند شادروان رستم شهزادی(بازنشر)

به مناسبت سالروز درگذشت موبد رستم شهزادی:یادی از موبد دانشمند شادروان رستم شهزادی(بازنشر)

۲۳ اسفند برابر است با سالروز درگذشت موبد دانشمند، روانشاد موبد رستم شهزادی، به همین مناسبت نوشتار مهرداد قدردان پژوهشگر زرتشتی که برای نخستین بار ۲۳ اسفند ۱۳۸۸ در تارنمای برساد منتشر شد را می توانید در ادامه مطلب بخوانید:

بیست و سوم اسفند ماه ۱۳۷۸ روزی است که ما زرتشتیان موبدی وارسته و فرزانه را از دست دادیم و در چنین روزی این سرآمد گیتی ، مینو نشین شد. انسانی اشون که پیرو راستین اشوزرتشت بود و لحظه لحظه عمر پربارش را در راستای  سربلندی دین بهی گذراند و از ژرفای وجود کوشید و آگاهی رسانی کرد و نوشت و گفت و انجام داد سفارش اشوزرتشت پیامبر را ، اندیشه و گفتار و کردار نیک را.

این مایه سربلندی و افتخار در سوم فروردین ماه ۱۲۹۱ خورشیدی در محله دستوران یزد و در خانواده ای پشت در پشت دستور چشم به گیتی گشود و پس از طی مراحل تحصیل در زمانی حساس با خوش فکری کنکاش موبدان یزد و همکاری انجمن ایرانیان بمبئی بهمراه فیروزآذرگشسب برای تحصیلات تکمیلی رشته موبدی در سال ۱۳۰۸ به هندوستان اعزام و در آموزشگاه موبدزادگان کاما آتورنان بمبئی مشغول به تحصیل شدند و پس از هفت سال تحصیل و موفقیت در کسب دانشنامه (موبد دانشمند) برای خدمت و آموزش در سال ۱۳۱۶ به میهن و یزد بازگشتند که هر دو دانشمندانی بزرگ و از استوانه های دین بهی در دوره معاصر به شمار می روند.

موبد شهزادی در هنگام دانشجویی در هند به سبب قدرت بیان و حافظه قوی در جشن های ملی و مذهبی ایرانیان مقیم هندوستان سخنرانی می نمودند و این هنر سخنوری علمی را در ایران هم ادامه دادند و با پژوهش بر روی دین و با چیرگی که بر زبانهای پهلوی ، اوستایی ،گجراتی ،انگلیسی عربی داشتند ، خود را موظف می دیدند که به دورترین نقاط زرتشتی نشین حتی با پای پیاده و دوچرخه سفر کنند و در آگاهی رسانی به همکیشان با ایراد سخنرانی و پاسخ گویی به پرسشها به نیکی بکوشند. ایشان در خرافات زدایی و موهوم شکنی و ترویج درست و بخردانه دین زرتشتی پیشتاز و پیشرو بودند. موبد شهزادی پس از ازدواج و رفتن به تهران با داشتن دو فرزند با پشتکاری که داشتند موفق به کسب لیسانس حقوق قضایی از دانشگاه تهران شدند و علاوه بر خدمت در دبیرستانهای زرتشتیان، در وزارت آموزش و پرورش و سپس وزارت علوم و آموزش عالی نیز به کار و فعالیت پرداختنداما اینها باعث نشد که هرگز دست از مطالعه و سخنرانی و مسافرت به شهرستانهای زرتشتی نشین بردارند همکیشان مقیم یزد اصفهان شیراز کرمان اهوازو…. شاهد پیوند مستحکم او باهمکیشان تا زمان حیات هستند.

این بینشور دینی تحولی سازنده در عرصه دین پژوهی آفرید که پایه کار و اساس فعالیت دیگران شد و با وجودیکه موبد همیشه سنتی اندیش است ایشان سنت شکن و پیشرو و سازنده بودند و دین را بایسته آموزش می داد. غبار خرافات نشسته بر دین بهی و اندیشه اشوزرتشت را در درازنای عمر پربارشان به نیکترین وجهی زدودند واندیشه پاک اشوزرتشت را فروغی دوباره بخشیدند.

ایشان در زمینه دین و فرهنگ زرتشتی کتابهایی ارزشمند نوشتند که دانش آموزان دهه های گذشته هرگز کتابهای دینی پایه دبستان که ایشان به نگارش درآورده بودند را فراموش نمی کنند و کسی نمی تواند منکر دانشِ دینی مندرج در کتابهای دین و دانش دوره دبیرستان دهه پنجاه باشد.

اما شاهکار او کتاب برگردان گاتهاست که گاهان اشوزرتشت را آگاهانه و شیوا به فارسی برگردان نموده اند. کتابهای مختلف دیگر نیز دارند چون جهان بینی اشوزرتشت، سیری در آموزش گاتها، برگردان اوستاهای بایسته، واژه نامه پازند، برگردان قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان «ماتیکان هزارداتستان» برگردان کتاب خداشناسی زرتشتی نوشته دستور بزرگ پارسیان پاکستان مانکجی نوشیروان جی دهاله، زرتشت و آموزشهای او ، زرتشتیان یکتاپرستند وکتاب «سخنرانی های موبد موبدان رستم شهزادی» که پس از درگذشت توسط دخت فرزانه شان بانو مهرانگیز شهزادی به زیور طبع آراسته شده است.

این موبد دانشور ۶۶ سال در خدمت دین زرتشتی ، ایرانیان و زرتشتیان بودند بدون خستگی و با پشتکاری مثال زدنی در سفر و حضر کمر به خدمت بسته بودند و هشتاد و هشت سال با عشق و ایمان زندگی کردند ، منشا خدمات و اثرات ماندگار بودند که یکی از کارکردهای نیک  ایشان فعالیت سازنده در مجلس خبرگان قانون اساسی است که اهالی فن بر آن آگاهی کامل دارند.

اما نکته ای که می خواهم به آن بپردازم شناساندن گوشه ای از دین پژوهی این موبد وارسته است. پرداختن ایشان به موضوعاتی که در زیرمی آید  بهمراه تلاش  برای پاسخ به پرسشهایی اساسی در زمینه دین وفرهنگ ایرانی  از کارایی و اثربخشی  ماندگار دستور رستم شهزادی است :

–          چرا خرد به تنهایی نمی تواند برای بشر خوشبختی فراهم آورد؟
–          چگونگی تاثیر شگرفت ایمان «آتش دل (آترسچا)» بر زندگی آدمی و جامعه
–          چرایی نبود سوگواری در دین زرتشتی
–          هدف از برگزاری جَشَن خوانی و گهنبار
–          چرایی وجود شابهرام ورجاوند درباژهای(دعاهای) زرتشتی
–          چیستی و کیستی پشوتن
–          چرایی نهادن دو انگشت بر زمین هنگام مراسم درگذشتگان یا بر سر خاک درگذشته
–          چرایی خواندن اوستاهای روان به باژ سروش
–          آداب نیایش و حالات آن و شیوه خواندن اوستا
–          چرایی اهمیت بیشترِ گهنبار چهره همس پت میدیم در گذشته
–          اینکه چرا زرتشتیان خورشیدنیایش یا ماه نیایش می خوانند.
–          اینکه چرا هنگام سوگواری و نیایش زرتشتیان سپید می پوشند
–          چه هنگام در اوستا از شش و چه زمان از هفت امشاسپند یاد می شود.
–          مبحث آسنو خرد و گوشو سرود خرد و برابری آن با علوم معقول و منقول
–          چیستی اوتار و شیوه اعتقاد به آن در ادیان و نحله های فکری دیگر
–          جدایی دین از سیاست در دین زرتشتی
–          چگونگی دگرگونی سه ویژگی داتا، سراتا، جناتا به افزا، ناشا، پروا
–          تفسیر «ویام بوره نام دیوه نام» در یشت ها
–          بررسی جایگاه دقیق مهر و اساس کار او:  سنجش و تعادل بر پایه شواهد کنونی (قرار گرفتن در نیمه ماه و نیمه سال)
–          اهورامزدا= خداوند جان و خرد و اینکه همانگونه که بعد از اورمزد وهمن قرار دارد فردوسی بزرگ در شاهنامه پس از ستایش خداوند به ستایش خرد می پردازد.
–          علم روانشناسی و پیوندش با مانتره پزشکی باستان.
–          اینکه اسطرلاب ستاره یاب پارسی است و زیج همان زیگ پهلوی است و     best, is, right, angry, mind….هم ریشه مینو، انگره ، اشه، اه ، بهشت  …. اوستایی اند.
–           اینکه اشهن آغاز گاهان است  و ما گاهشماری خورشیدی داریم پس همان روز شبان گذشته درست است و نه شبانه روز کنونی.
–          صلوات زرتشتیان «مس و وه بوت دین پاک دادار اورمزد» است.
–          بیان برابری زن و مرد در دین زرتشتی با برشماری گواه و شواهد گوناگون از اوستا
–          بیان دقیق فلسفه آفرینش در دین زرتشتی.
–          چرایی« افدم بوجید دروندانج اژ دوزخ» و اینکه چرا گناهکاران تا ابد مجازات نمی شوند.
–          سه صورت مطرح شده برای فروهر در ادبیات دینی و فرهنگ باستانی ایران.
–          تفسیر کامل سپنتامینو و انگره مینو و چگونگی بهشت و جهنم در دین زرتشتی.
–          چرایی وجود سفره هایی چون شاه پری و بی بی سه شنبه.
–          قضا و قدر و چیستی آن.
–          گونه های نماز آدمیان و گونه درست آن.
–          سوشیانت کیست و کجاست؟
–          چرا اشوزرتشت بر اصل «خوشبختی هر کس در گرو خوشبخت ساختن دیگران است» پای می فشرد.
–          چرایی تقدس کوه برای بشر و سیر این تقدس تا به امروز.
–          گل سفید و کاربرد آن در مراسم دینی و چرایی ترسیم نگاره پنجه دست با آن بر روی دیوار خانه توسط مادران ما در  گذشته.
–          بهره گیری کامل از ادبیات غنی ایران در راستای آموزش مفاهیم دینی«فردوسی، مولانا، حافظ و سعدی»
–          تفسیر استادانه گاهان اشوزرتشت
–          پرداختن به وحدت وجود ، چگونگی از کثرت به وحدت و از وحدت به کثرت رسیدن.
–          جایگاه تبلیغ در دین زرتشتی.
–          تفسیر موشکافانه و کارا از «آترسچا مننگ هسچا»ی گاهانی.

اینها همه بیان اندکی از گستره پژوهش و مطالعات و کارکرد این موبد اشون است

جا دارد که دل نگرانی شان را در سخنرانی دهم تیر ۱۳۳۰ در کرمان که بنا بر گفته خودشان از یکی از کتب پهلوی برگرفته اند یادآورشوم که «نابودی یک گروه یا جماعتی با رخ دادن یکی از چهار حالت زیر پدید می آید» :

۱٫      اَسرداری(نداشتن سردار و فرمدار)
۲٫      ناسپاسی یزدان
۳٫      دورویی و نفاق
۴٫      تنبلی و بیکاری

باشد که شیوه کار و پژوهش، پشتکار و وارستگی ایشان الگویی  شود و برای پژوهشگران دین زرتشتی.

روانش به مینو آرام و فروهرش رهنمای باد.

انتشار اول این نوشتار را می توانید در اینجا بخوانید.

برساد-مهرداد قدردان

مطالب مرتبط با برچسب

یک دیدگاه برای به مناسبت سالروز درگذشت موبد رستم شهزادی:یادی از موبد دانشمند شادروان رستم شهزادی(بازنشر)

  1. مهران سپهری
    +1

    روانش شاد، یادش گرامی، جایش لسیار خالی، راهش سبز و پر رهرو باد. سیوشانت رستم شهزادی در دوران حساس کشور، علاوه بر ترویج دین و آیین زرتشتی، خدمات ارزنده در نگهداری و سربلندی جامعه زرتشتی کرد.

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


لطفا معادله امنیتی را تکمیل کنید *

  • آخرین خبرها