آیین گاهنبارخوانی در دخمه اله آباد و پیر کوشک برگزار می شود

چاپ

روز آدینه ۲۱ مهر ماه و همزمان با دومین روز چهره ایاسرم گاه، آیین گاهنبارخوانی در محله ها و روستاهای زرتشتی نشین یزد برگزار می شود.

از جمله می توان به آیین گاهنبارخوانی در کنار دخمه اله آباد اشاره نمود که به همت انجمن زرتشتیان اله آباد و از ساعت ۴ پسین برپا می شود.

همچنین در زیارتگاه پیر کوشک سبز مراسم گاهنبار خوانی از ساعت ۱۱ صبح برپا می شود.

گفتنی است چهره ایاسرم گاه، چهارمین دوره گاهنبار در سال است که از ۲۰ تا ۲۴ مهر ماه برگزار می شود، زرتشتیان در این ۵ روز آیین گاهنبارخوانی را همراه با داد  ودهش، اوستاخوانی و شادی و گردهمایی گرامی می دارند.