گهنبار در دبستان جمشید جم

گهنبار خوانی دبستان جمشید جم

چاپ

روز دوشنبه ۲۴ اسفندماه از ساعت ۹ بامداد دبستان جمشیدجم با حضور مسئولین جامعه و نماینده ایرانیان زرتشتی گهنبار آخر سال را برگزار کرد.

موبد سهراب هنگامی علاوه بر اوستا خوانی این مراسم، از نوروز و آیین های آن برای دانش آموزان سخن گفت.

 

11-jams

10-jams

9-jams

8-jams

7-jams

6-jams

5-jams

4-jams

3-jams

2-jams

1-jams