تصاویری از پیشرفت پروژه آسفالت جاده پیر نارکی

چاپ

بهروز جراح متولی زیارتگاه پیر نارکی، از پیشرفت حدودا ۳۰ درصدی پروژه آسفالت جاده خاکی پیر نارکی خبر داد.

این پروژه که از آغاز تابستان شروع شده است، به دنبال موافقت وزارت راه و ترابری و همراهی مسئوالان استان یزد و فرمانداری مهریز توسط اداره راه شهرستان مهریز در حال اجرا است، تصاویری از پیشرفت کار این پروژه را در ادامه مطلب ببینید:

photo_2017-07-25_09-32-43 photo_2017-07-25_09-32-47 photo_2017-07-25_09-32-51 photo_2017-07-25_09-32-54 photo_2017-07-25_09-32-56 photo_2017-07-25_10-30-45

زارت راه و ترابری و موافقت این وزارت خانه و همراهی مسئولان استانی و شهرستان مهریز، عملیات احداث جاده آسفالت زیارتگاه پیر نارکی آغاز شد.

به گفته بهروز جراح، هموند انجمن زرتشتیان کوچه بیوک و متولی زیارتگاه پیر نارکی این عملیات حداقل دو ماه زمان خواهد برد. وی طول مسیر جاده خاکی زیارتگاه پیر نارکی را حدود ۴ کیلومتر عنوان کرد. وی همچنین از پیگیریها و همراهی های نماینده زرتشتیان در به ثمر نشستن این طرح بزرگ سپاسگزاری نمود. همچنین از وزیر راه، استانداری یزد، فرمانداری مهریز و اداره راه این شهرستان نیز برای همکاری و همراهی در اجرای این طرح تشکر کرد.