پنجشنبه, ۰۲ آذر ۱۳۹۶
آخرین خبر با عنوان ، شاهنامه خوانی موبدیار پریا ماوندی در کنگره بین المللی موسسه محک در 5 ساعت قبل منتشر شده است .
»   تصاویر, دینی, مراسم ها, هیرمبا  »   گزارش تصویری از سه شب پایانی جشن هیرومبا
2,070 بازدید
۳۱ فروردین ۱۳۹۶ , ساعت ۱۴:۰۸
گزارش تصویری از سه شب پایانی جشن هیرومبا

از همپیوندی آتش ها در سپیده دم روز بعد از آتش افروزی تا سه شب هیرومباگویی بر در خانه ها

گزارش تصویری از سه شب پایانی جشن هیرومبا

جشن هیرومبا همچنان ادامه دارد. سپیده دم روز بعد از آتش افروزی ؛ خاکسترهای به جا مانده از آتش هیرومبا همچنان گرم هستند. موبدیار ماهیار دهموبد ( خادم آتشکده ) پیش از برآمدن آفتاب به آتشکده آمده و پس از آب پاشی نمودن محوطه شاه ورهرام ایزد آفرینگان و بوی خوش را مهیا می سازد.  کم کم تنی چند از بانوان زرتشتی با مجمر خالی آتش در دست روانه اتشکده می شوند و بر اساس رسمی دیرینه چند تکه از زغال های به جا مانده از آتش هیرومبای شب قبل را به نشانه خیر و برکت و تندرستی در داخل مجمر آتش گذاشته و روانه خانه می شوند. در خانه با برافروختن آتشی دیگر و اضافه نمودن به آتش هیرومبا، آتش خانه را با آتش هیرومبا همپیوند می کنند و پس از ریختن بوی خوش بر روی آتش، مجمر آتش را در همه جای منزل می گردانند تا بوی خوش همه جای خانه را فرا بگیرد. سپس با مجمر آتش در دست به سمت آتشکده شاه ورهرام ایزد روانه می شوند و موبد چند تکه از زغال آتش همپیوندی را برداشته و موقتا به آفرینگان کوچک و سپس به آفرینگان بزرگ آتشکده منتقل می سازد. در ادامه بانوان زرتشتی در شاه ورهرام ایزد با اوستاخوانی به نیایش اهورامزدای یکتا می پردازند.

شب اول ، دوم و سوم هیرومباگویی در شریف آباد

جشن هیرومبا همچنان ادامه دارد. پس از پایان پذیرفتن آیین آتش افروزی هیرومبا زرتشتیان شریف آباد بر اساس سنتی دیرینه به مدت سه شب متوالی بر در خانه تک تک همکیشان رفته و فریاد هیرومبا سرداده و به فروهر پاک درگذشتگان درود می فرستند. و اما زمان گردهم آیی ساعت ۸ شب و مکان در زیر ساباط شاه مهر ایزد. مردان و جوانان شریف آبادی پس از حضور در این مکان به دو گروه تقسیم شده ، یک گروه به محله پایین و گروهی دیگر به محله بالای شریف آباد رهسپار می شود. در هر گروه فردی به عنوان مسئول خدابیامرزی دادن حضور دارد که اسامی درگذشتگان هر خانه را یادآور می شود. داریوش کاموسی مسئولیت خدابیامرزی دادن در محله پایین را عهده دار است. پیش از این روانشاد موبدیار گشتاسپ بلیوانی ( رییس انجمن زرتشتیان شریف آباد طی سالهای ۷۷ تا ۸۷ ) این مسئولیت را برعهده داشت. مسئولیت خدابیامرزی دادن در محله بالا را نیز ایرج دهموبد برعهده دارد. و اما نحوه برگزاری مراسم : هر کدام از دسته ها به ترتیب به در تک تک خانه ها رفته ، مسئول هیرومباگویی در جلو و بقیه در پشت سر او می آیند. پس از گردهم آیی بر در هر خانه مسئول خدابیامرزی دادن اینگونه می گوید :

نوم بزرگو نوموخذا ، به معنی به نام خداوند بزرگ

در ادامه تمامی همکیشان که دورتادور مسئول هیرومباگویی ایستاده اند با صدای بلند پاسخ می دهند :

مس وهبو ( دین زرتشت ) ، به معنی جاویدان باد دین زرتشت.

در ادامه مسئول هیرومباگویی اسامی تک تک بهدینان هر خانه که تا سی سال پیش خدابیامرز شده اند را یادآور شده و همکیشان در جواب فریاد هیرومبا سر می دهند. با پایان پذیرفتن خدابیامرزی دادن ، مسئول هیرومبا گویی جملات زیر را برزبان می آورد :

مسیر مسیر واز بوت :  به معنی ایشالا همیشه مسیر در مسیر باد باشد.

گنم انبار شادینو مادین ، به معنی : هم گندم شادی در خانه شما و هم در خانه ما باشد.

روزن و جو : رناس و جو نیز در خانه ما و شما باشد.

اسب تازی کمرزرین باد : اسب تازی کمر زیرین و زیبا باشد.

در پایان مسئول خدابیامرزی دادن می گوید :

راستشم کشا ، به معنی اینکه هرچه پیش از این گفتم راست و درست بود.

باشندگان در پاسخ فریاد “های شاباش” سر می دهند.

پس از پایان پذیرفتن خدابیامرزی دادن ، کدبانوی خانه در را گشوده و بشقابی پر از آجیل را در داخل چادر شبی که انباردار به کمر بسته است خالی می کند. بدین ترتیب هر دو دسته هیرومبا همین روند را ادامه داده و به در تک تک خانه ها می روند و هیرومبا می گویند و در انتها هر دو دسته در کوچه نو جمع شده و آجیل ها را یکی می کنند و خدایار آذرمنش آن را در بین همکیشان توزیع نموده و پس از لحظه ای گفتگو و در کنارهم بودن و خش و خیر کردن راهی خانه هایشان می شوند.

و اما شب سوم هیرومبا ، شب هیرومبای بزرگ ؛ مراسم شب سوم یا شب پایانی هیرومبا نیز همانند مراسم شب اول و دوم  برگزار می شود ، با این تفاوت که پس از پایان مراسم هیرومباگویی بر در تک تک خانه ها همکیشان شریف آبادی در کوچه نو گردهم جمع  نمی شوند. بلکه همگی به سالن اجتماعات آتشکده شاه ورهرام ایزد شریف آباد می آیند که البته بانوان نیز در این مراسم باشنده هستند. پس از دقایقی از زنان ، مردان و جوانان درخواست می شود که دایره ای در جلوی سالن تشکیل داده تا مجددا مراسم هیرومباگویی که به هیرومبای مس ( هیرومبای بزرگ ) معروف است برگزار شود. بنابراین دایره ای از زنان و مردان تشکیل می شود. موبدیار ماهیار دهموبد با نام و یاد اهورامزدا این مراسم خدابیامرزی دادن را آغاز می کند. در ابتدا به فروهر پاک اشوزرتشت مهر اسپنتمان و پیروان راستینش درود فرستاده شده و پس از خدابیامرزی دادن به اندیشمندان و بزرگمردان جامعه زرتشتی از ابتدای تاریخ تاکنون نوبت به خدابیامرزی دادن به درگذشتگانی می رسد که طی سی سال اخیر در شریف آباد به رحمت ایزدی رفته اند. با ذکر هریک از اسامی درگذشتگان و با اشاره دست میاندار مراسم ( ایرج دهموبد ) یک بار نیم دایره سمت راست که متشکل از بانوان می باشد و یک بار دیگر نیم دایره سمت چپ که از مردان تشکیل شده است هیرومبا می گویند.

بالاخره با پایان پذیرفتن اسامی درگذشتگان ، باشندگان در مراسم فریاد “های شاباش” سر می دهند. در ادامه و پس از پذیرایی شدن با کیک و شربت و پخش آجیل در بین همکیشان  و گفتگویی دوستانه همکیشان برای یکدیگر آرزوی شادی و تندرستی می کنند و راهی خانه هایشان می شوند. و بدین ترتیب جشن هیرومبا به پایان میرسد. به قول شریف آبادیها هرساله و همیشه باشید.

NTS.00 NTS.01 NTS.03 NTS.05 NTS.07 NTS.10 NTS.10B NTS.11 NTS.13 NTS.14 NTS.15B NTS.16 NTS.17 NTS.18B NTS.19 NTS.19B NTS.23B NTS.24 NTS.25 NTS.27 NTS.28 NTS.29 NTS.30 NTS.31 NTS.32B NTS.33 NTS.35 NTS.38 NTS.39 NTS.40 NTS.41 NTS.44 NTS.45 NTS.48 NTS.50 NTS.51 NTS.52 NTS.55 NTS.56

برساد- آرش ترکی شریف آباد

مطالب مرتبط با برچسب

گزارش تصویری از جشن تیرگان بر اساس گاهشمار قدیمی در آتشکده شریف آباد
جشن تیرگان ( گاهان بار تیر و تشتر ) براساس گاهشماری باستانی بدون کبیسه به نیت تندرستی همه بهدینان  با همت و باشندگی همکیشان بامداد شنبه ششم آبان ماه درآتشکده شاه ورهرام ایزد شریف آباد اردکان یزد برگزار گردید. موبدیار ماهیاردهموبد نیز مسئولیت اوستاخوانی و گاهان بارخوانی را برعهده داشتند.
گزارش تصویری از گاهان بار چهره ایاسرم گاه در شریف آباد (بخش دوم)
چهارمین چهره گاهان بار سال، گاهان بار چهره ایاسرم گاه (ابتدای پاییز، زمان آفرینش گیاهان)  با همت و باشندگی همکیشان به صورت سنتی و خانه به خانه در شریف آباد اردکان یزد برگزار گردید.
گزارش تصویری از گاهان بار چهره ایاسرم گاه در شریف آباد(بخش نخست)
چهارمین چهره گاهان بار سال، گاهان بار چهره ایاسرم گاه (ابتدای پاییز، زمان آفرینش گیاهان)  با همت و باشندگی همکیشان به صورت سنتی و خانه به خانه در شریف آباد اردکان یزد برگزار گردید.
گزارش تصویری از گاهان بار چهره میدیوشهم گاه در شریف آباد
دومین چهره گاهان بار سال ، گاهان بار چهره میدیوشهم گاه ( میان تابستان ، زمان آفرینش آب )  با همت و باشندگی همکیشان به صورت سنتی و خانه به خانه در شریف آباد اردکان یزد برگزار گردید. موبدیار ماهیاردهموبد و دهموبد شهریاربهدینان نیز مسئولیت اوستاخوانی را برعهده داشتند:

یک دیدگاه برای گزارش تصویری از سه شب پایانی جشن هیرومبا

  1. خدایار وفاداری
    0

    باتشکر از برگذار کنندگان مراسم قشنگ هیرومبا در مراسم نبودم ولی با تهیه این گزارش دقیق و مبسوط و عکس های دقیق از لحظات خودرا در مراسم حس کردم . گزارش و عکس مبوط . عالی بود . خدایار وفاداری

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


لطفا معادله امنیتی را تکمیل کنید *

  • آخرین خبرها