گزارش تصویری از نمایشگاه توانمندی روستائیان کشور

چاپ

دومین نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر کشور روزهای ۱۵ تا ۱۸ دی ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. روستای زرتشتی نشین و گردشگر پذیر مبارکه نیز در این نمایشگاه غرفه داشت. در ادامه مطلب تصاویری از نمایشگاه غرفه روستای مبارکه را می بینید:

img_82 IMG_8165 IMG_8169 IMG_8177 IMG_8182 IMG_8197 IMG_8215 IMG_8217 IMG_8226 IMG_8238 IMG_8240 IMG_8255 IMG_8260 IMG_8263 IMG_8264 IMG_8265 IMG_8268 IMG_8277 IMG_8281 IMG_8288 IMG_8292 IMG_8305 IMG_8312 IMG_8342 IMG_8355 IMG_8362 IMG_8385 IMG_8396 IMG_8411 IMG_8425 IMG_8455 IMG_8469 IMG_8472 IMG_8485 IMG_8489 IMG_8505 IMG_8510 IMG_8532 IMG_8556 IMG_8595 IMG_8617 IMG_8633 IMG_8649