زمان نام نویسی تور مهرایزد کانون دانشجویان زرتشتی اعلام شد

چاپ

روزهای ۲۸ تا ۳۰ دی ماه زمان نام نویسی تور مهر ایزد کانون دانشجویان زرتشتی است. این تور با هدف شرکت در آیینهای جشن مهرگان در گاهشمار قدیمی زرتشتیان در استان یزد برگزار می شود.

۱۲ بهمن ماه به عنوان تاریخ رفت و ۱۵ بهمن نیز به عنوان تاریج بازگشت اعلام شده است. علاقه مندان می توانند برای آگاهی بیشتر از ساعت ۱۷ تا ۲۱  با کانون دانشجویان زرتشتی تماس بگیرند.

گفتنی است جشن مهرایزد همان جشن مهرگان است که بر اساس گاهشمار قدیم زرتشتیان برگزار می شود، در استان یزد همچنان روستاهایی همچون زین آباد، مبارکه و چم جشن مهرایزد را به صورت سنتی برگزار می کنند.

تور مهر ایزد