نمایشگاه نقاشی شاهنامه مدرن در خانه فرهنگ و هنر برگزار می شود

چاپ

نمایشگاه نقاشی های بنفشه شهریاری، هنرمند زرتشتی با موضوع «شاهنامه مدرن» در گالری روانشاد مهربان کیخسرو کیخسروان خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار می شود.

این نمایشگاه روزهای ۱۰ تا ۱۹ دی ماه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برای بازدید دایر خواهد بود، همچنین مراسم افتتاحیه نیز پسین هشتم دی ماه برگزار می گردد.

گفتنی است در تیر ماه سال جاری نیز نمایشگاه نقاشی این هنرمند زرتشتی در گالری ژینوس برپا شد.

نمایشگاه شاهنامه مدرن بنفشه شهریاری