سه شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۸
آخرین خبر با عنوان ، توضیح انجمن زرتشتیان تفت و توابع در مورد اهدای جوایز جشنواره پیر نارکی در 12 ساعت قبل منتشر شده است .
» ادبی » شعر

جشن خوردادگان

جشن خوردادگان

به خورداد روز و به خورداد ماه بزرگاني نشستند بر جاي و گاه ادامه مطلب

۰۴ / ۰۳ / ۱۳۹۸

فردوسی و خیام

فردوسی و خیام

سخن گويم ز فردوسي نشان جويم ز خيام دو مرد نيك ايراني بزرگاني نكونام ادامه مطلب

۳۰ / ۰۲ / ۱۳۹۸

جشن اردیبهشتگان

جشن اردیبهشتگان

در ارديبهشت ماه و ارديبهشت نگارنده اي نيك، اين نوشت ادامه مطلب

۰۲ / ۰۲ / ۱۳۹۸

نسیم نوروزی

نسیم نوروزی

اي نسيم، خوش بوزيدي كه خزان چون دي شد چو رسيد آخر اسفند و زمستان طي شد ادامه مطلب

۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۷

سپندارمزدگان/ سروده ای از رخسار

نسیم نوروزی

سپندارمزد روز عشق است و مهر كه گل با شكفتن نشان داد چهر ادامه مطلب

۲۹ / ۱۱ / ۱۳۹۷

«هر که بیدار بماند» سروده ای از رخسار، شاعر زرتشتی

«هر که بیدار بماند» سروده ای از رخسار، شاعر زرتشتی

  اشك چشمان مرا چشم تري مي بيند هر كه بيدار بماند سحري مي بيند ادامه مطلب

۲۵ / ۰۹ / ۱۳۹۷

جشن آبانگان

جشن آبانگان

در ماه خوب آبان، انديشه كن به باران چون مايه وجود است باران به ماه آبان ادامه مطلب

۰۴ / ۰۸ / ۱۳۹۷

آبشار، سروده ای از رخسار، شاعر زرتشتی

آبشار، سروده ای از رخسار، شاعر زرتشتی

آبشارم من، شراب باغ و بستانم نغمه هاي عشق را هر لحظه مي خوانم ادامه مطلب

۰۵ / ۰۶ / ۱۳۹۷

جشن تیرگان

جشن تیرگان

چون رسيده ماه و تير و روز تير آب پاشان جشن مي گيريم هر برنا و پير ادامه مطلب

۱۰ / ۰۴ / ۱۳۹۷

با شاعران زرتشتی: خلیج پارس

با شاعران زرتشتی: خلیج پارس

  اين خليجي ست كه از پارس نشان ها دارد از غم و رنج زمانه چه فغان ها دارد ادامه مطلب

۲۸ / ۰۳ / ۱۳۹۷
صفحه 1 از 41234
  • نوشته‌های تازه