یکشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
آخرین خبر با عنوان ، گزارش تصویری از زیارتگاه ستی پیر در روز اشتاد ایزد و خورداد ماه در 13 ساعت قبل منتشر شده است .
» انجمن ها » اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران

تصاویری از برنامه سخنرانی اردیبهشت ماه اتاق بازرگانی زرتشتیان

تصاویری از برنامه سخنرانی اردیبهشت ماه اتاق بازرگانی زرتشتیان

دکتر نوذر نوذری، پسین شنبه 21 اردیبهشت ماه، در نشست ماهانه اتاق بازرگانی زرتشتیان به سخنرانی پرداخت. ادامه مطلب

۲۲ / ۰۲ / ۱۳۹۸

بررسی ثبت اختراع و فروش آن در فرابورس

تصاویری از برنامه سخنرانی اردیبهشت ماه اتاق بازرگانی زرتشتیان

برنامه سخنرانی ماهانه اتاق بازرگانی زرتشتیان در ماه اردیبهشت به «ثبت اختراع و فروش اختراع در فرابورس» اختصاص داد. ادامه مطلب

۱۶ / ۰۲ / ۱۳۹۸

نشست «جستاری در آبخیزداری» برگزار شد

نشست «جستاری در آبخیزداری» برگزار شد

شامگاه شنبه 18 اسفند، نشست «جستاری در آبخیزداری» با سخنرانی مهرداد دهنادی برگزار شد. ادامه مطلب

۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۷

«جستاری در آبخیزداری» در اتاق بازرگانی

نشست «جستاری در آبخیزداری» برگزار شد

سخنرانی ماهانه اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران با عنوان «جستاری در آبخیزداری» برگزار می شود. ادامه مطلب

۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۷

سخنرانی رادمان خورشیدیان در نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان

سخنرانی رادمان خورشیدیان در نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان

نشست ماهانه اتاق بازرگانی زرتشتیان به چگونگی درک آینده و آماده شدن برای آن اختصاص داشت. ادامه مطلب

۰۱ / ۱۲ / ۱۳۹۷

چگونگی درک آینده در اتاق بازرگانی

سخنرانی رادمان خورشیدیان در نشست اتاق بازرگانی زرتشتیان

«چگونه آینده را درک کنیم و برای آن آماده شویم؟»   موضوع سخنرانی بهمن ماه اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران است. ادامه مطلب

۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹۷

آشنایی با صنعت چاپ در نشست اتاق بازرگانی

آشنایی با صنعت چاپ در نشست اتاق بازرگانی

«آشنایی با صنعت چاپ و نشر» موضوع نشست کارشناسی اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران است. ادامه مطلب

۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۷

نشست تکمیلی «بررسی آیین نامه مسافرت با هواپیما» برگزار شد

نشست تکمیلی «بررسی آیین نامه مسافرت با هواپیما» برگزار شد

بخش دوم نشست بررسی آیین نامه مسافرت با هواپیما شنبه 17 آذر ماه برگزار شد. ادامه مطلب

۲۱ / ۰۹ / ۱۳۹۷

بخش دوم بررسی آیین نامه مسافرت با هواپیما در اتاق بازرگانی

نشست تکمیلی «بررسی آیین نامه مسافرت با هواپیما» برگزار شد

نشست آذر ماه اتاق بازرگانی زرتشتیان بار دیگر به موضوع «آیین نامه مسافرت با هواپیما» اختصاص دارد. ادامه مطلب

۱۱ / ۰۹ / ۱۳۹۷

بررسی آیین نامه مسافرت با هواپیما در سخنرانی آبان ماه اتاق بازرگانی زرتشتیان

بررسی آیین نامه مسافرت با هواپیما در سخنرانی آبان ماه اتاق بازرگانی زرتشتیان

سخنرانی آبان ماه اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران به موضوع «آیین نامه مسافرت با هواپیما» اختصاص داشت. ادامه مطلب

۲۶ / ۰۸ / ۱۳۹۷
صفحه 1 از 3123
  • نوشته‌های تازه