شما مجاز به دیدن این منبع نیستید.
شما باید وارد شوید

  • default color
  • red color
  • green color
mina
channel
درباره ما

راه در جهان يكي است و آن راه راستي است سخني به درازناي تاريخ و به استواري قله هاي سر به فلك كشيده و براي بسياري باور ناپذير. اما زرتشتيان راستين به اين واژگان اعتقادي راستين دارند و راه را فقط در راستي مي دانند. برساد تارنمايي است كه با خبررساني و ديگر نوشتارهايش، آرماني جزء پيشرفت جامعه زرتشتي در سر نمي پروراند و با شما عهد مي بندد كه در اين راه تا آنجا كه در توان دارد تنها به واقعيتها اكتفا كند و آن را به گونه اي ديگر نشان ندهد. شما نيز در اين راه ما را ياريگر باشيد. مي توانيد براي تماس با برساد از پيامگير شماره 88352153 در تهران يا از ايميل berasad at gmail.com استفاده كنيد. منتظر خبرها و نظرات، انتقادها و پيشنهادهاي شما هستيم. تارنماي خبري تحليلي برساد

نسخه جدید سایت برساد را در لینک زیر دنبال کنید:
www.berasad.com