شما مجاز به دیدن این منبع نیستید.
شما باید وارد شوید

  • default color
  • red color
  • green color
mina
channel
به مناسبت سیروزه روانشاد موبد مهران غیبی
گریه قلم
چاپ ارسال به دوست
مهرداد قدردان   
۲۹ تير ۱۳۹۵
Image
موبد مهران غیبی درگذشت، خبری سنگین، باور ناپذیر و شکیب سوز، چون که او به قول فردوسی بزرگ:

روانش خرد بود و تن جان پاک            تو گفتی که بهره ندارد ز خاک

آری مهران روانش پر خرد بود و تنش در بر دارنده جان پاک زیرا که باز به گفته استاد توس:

خرد تیره و مرد روشن روان                          نباشد به گیتی دمی شادمان

خرد نیک، سازنده و دربردارنده عنصر آدمیت است، براستی که داشتن روانی روشن و پاک اگر با خرد همراهی نگردد لحظه ای زیستی سامانمند و درست و به آیین را در گیتی در پی نخواهد داشت.

مهران خردمندی و روشن روانی را هر دو همپایه و قرین در آسمان جان خویش مهمان بود، تن خاکی او شالوده ریز و بنیان دار گستره سپهر اندیشه نیکش بود، از خاک تن به افلاک جان در تروح بود و سالها بود که از تکثف تن و تجسد جسم به تروح رسیده بود و این در چهره و کردارش به آشکارگی نمایان بود و در وصیت و تن سپردنش، برای همگان نمایان تر شد.

در زندگی لحظه ای از کوشش باز نایستاد و سعی داشت همیشه در اوج باشد، در بعد علمی، کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بود، از یکی از معتبرترین دانشگاه های کشور، در زمینه استخدام، یکی از علمی ترین مراکز یعنی مرکز تحقیقات بخش کشاورزی را شایسته خود دید، در بعد دینی با مطالعات و پژوهش هایی که داشت موبدیاری فرهیخته شد، در بعد اجتماعی اولین موزه زرتشتیان ایران را بنیان نهاد، عضو انجمن زرتشتیان کرمان شد، در بعد فرهنگی ماهنامه اسفند را منتشر کرد تا پویش فرهنگی را در جامعه بنیان نهد، با مطالعه عمیقی که بر گاهان داشت آموزش، بازخوانی و تفسیر آن را در دستور کار داشت و در بیش از دو دهه، کمتر مقاله ای از کرمان در مانتره حضور داشت که نام و یاد و پژوهش های او را در برنداشته باشد، در راستای به بار نشاندن اندیشه های درست و فرشه مندش چند دوره تا کاندیداتوری نمایندگی مجلس پیش رفت. باز پس از بازنشستگی خواهان علمی تر شدن بعد فرهنگی کارش شد و در آزمون کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شیراز شرکت کرد و با کسب رتبه ای شایان توجه، دانشجوی کارشناسی ارشد این رشته شد، زهی همت، زهازه اندیشه بلند، او یک تنه جشنواره ای بود از کارهای فرهنگی، تا به آخر هنگام مرگ هم پیکر سپاری اش برای کمک به گسترشِ پژوهش و دانش پزشکی کشور، مایه پشوتنی اش شد، آری او پشوتن شد.

به قول مولانا «جسم خاک از عشق بر افلاک شد» زندگی او پیامی روشن برای ما خفتگان شب در بردارد، او در زمره:

آن عاشقان شرزه که با شب زیستند                 رفتند و شهر خفته ندانست کیستند

بود، او به یقین می دانست و به این رسیده بود که میان نور هستی و تاریکی نیستی خطی است موهوم که هر هستنده ای نسبتی با نورِ هستی دارد و نسبتی با تاریکیِ نیستی و از راه نسبتش با نورِ هستی پایندگی دارد و از نسبتش با تاریکیِ نیستی، فنا و آدمی در عرصه خاکی در بردارنده نور و تاریکی هر دوست. یعنی هستی و نیستیِ توامان و در حقیقت برزخی است آشکار و شخصیت آدمی بسته به این است که به کدامین سو میل کند، تمایل به آترسچا مننگ هسچا، «آتشی که نمیرد هرگز در سینه ماست». یا میل به تاریکی تنِ صرف و رویکرد به خوشایندهای گیتی به تنهایی.

 مهران بنا بر گاهان اشوزرتشت از گیتی برای رسیدن به مینو بهره برد هم گیتیایی بود و هم مینوی شد از نور و روشنایی هستیِ بهره گرفت و روشنایی بی پایان (انارام) را آماج داشت و بر موج های نور و گشایش به مینو شتافت. او از شورش شهامت بهره مند بود، بستگی نداشت، وارستگی را در پیمان داشت، بود و نمودش یکسان بود، پایدار و پرشکیب زیست، نیک و ناب و نژاده زندگی کرد، شکوه و شادابی و شگرفی آفرید. دلنشین و جان فروز و پرسمان خیز بود، کژ روی نداشت، خوی وخیمش خرّم بود.

حال نوبت ماست، مباد که فراموش کنیم راه و اندیشه اش را، مردی که از عصر خویش فراتر بود به قول سهراب: به یاد داشته باشیم که زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق، و زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است، بله اکنون یعنی زمانی که همیشه هست و ابدی است، گذشته، گذشته است و آینده نیامده است و نی هنوز است. تنها اکنون است که جاودانه است، اکنون را دریابیم.

دریابیم که براستی دیر است و دور نیست این روزگار بر ما

کاش قدر یکدیگر بیشتر بدانیم، کاش ......

مهران، صفای وقت تو باد ای قلندر تجرید 

دوستدار همیشگی ات
مهرداد قدردان
شهریور امشاسپند و تیر ماه 3754
اول تیر 1395

بازدید: 2323

  اولین یادداشت

ایجاد یادداشت
  • لطفا نظرات خود را در مورد این مطلب در اینجا ثبت کنید
نام:
پست الکترونیکی شما:
وب سایت شما:
یادداشت

کد امنیتی: (کد مقابل را داخل کادر وارد کنید)* Code

نسخه جدید سایت برساد را در لینک زیر دنبال کنید:
www.berasad.com