شما مجاز به دیدن این منبع نیستید.
شما باید وارد شوید

  • default color
  • red color
  • green color
mina
channel
متن اوستاي تحويل سال نو به همراه فايل صوتي
چاپ ارسال به دوست
انجمن موبدان تهران   
۲۹ اسفند ۱۳۹۴
Image
ساعاتي ديگر در لحظات آغازين سال جديد، خواندن اوستاي تحويل سال نو در كنار خوان نوروزي را فراموش نكنيد.
در ادامه مطلب متن نماز تحويل سال نو را مي توانيد بخوانيد همچنين فايل صوتي اين نماز با صداي موبد مهربان فيروزگري كه توسط انجمن موبدان تهران تهيه شده است را مي توانيد بشنويد:

اوستاي تحويل سال:

به نام اهورامزدا
اشويي خوشبختي است و خوشبختي از آن كسي است كه خواهان خوشبختي ديگران باشد.
(قسمتهايي از هفتن يشت)
ايتا. آت. يَِزَه مَيْدِه. اَهورِمْ. مَزدامْ. يِه. گامْچا. اَشِمْچا. دات. اَپَسْچا. اُرْوَراوْسْچا. وَنْگْهواشِ. رَئُوچاوْسْچا. دات. بوميْمچا. ويسْپاچا. وُهو...دَيتي. كَنامْچا. ايدْيونام. هْيَتْ. اُرونو. يَزَه مَيْدِه... اَشااُنامْ. آئَتْ. اُرونو. يَزَه مَيْدِه. كودُ. زاتَنامْچيت. نَرامْچا. نااِئري نامْچا. يَئِه شامْ. وَهِه هيش. دَائِناوْ. وَهنَينْتي. وا. وِنْگْهِن. وا. وَاونَرِه. وا...
آت. ايتا. يَزَه مَيْدِه. وَنْگْهوشْچا. ايت. وَنْگْهوميشْچا. ايت. سْپِنْتِ نْگْ. اَمِشهِ نْگْ. يَوَاِجِْيو. يَوَاِسْوو. يوئي. وَنْگْهِه اُش. آ. مَنَنْگْهو. شْيِِنْيتي. ياوْسْچا. اوُايتي...
تو را اي اهورامزدا مي پرستم، كه قانون اشا را بنياد نهادي، آبها و گياهان و روشنايي را آفريدي، كل جهان و همه نعمتها را نيك آفريدي- مي ستاييم روان يلان و پهلوانان و مردان و زنان نيك انديشي كه با وجدان نيك بر ضد بدي ها بي مي خيزند- مي ستاييم مردان و زنان نيك انديش و جاودانه را كه همواره با منش پاك زندگي مي كنند و دائم سودرسان مي باشند.
(باشندگان سر سفره دست در دست هم)
اَتَه جَمْيادَيَته آفْرينامي (همان شود كه آرزو كرديم). اَغْني اَشوبيم(بشود كه از اشون ها باشيم). هَمازوربيم. هَمازور كِرفِه كاران بيم. دور از وَنا و وَناكاران بيم. هَم كرفه بسته كشتيان و نيكان و وهان هفت كشور زمين بيم. ديرزيويم. درست زيويم. شادزيويم. تازيويم به كامه زيويم. گيتي مان باد به كامه تن. مينومان باد به كامه روان. همازوربيم. همازور همااشوبيم. اشم وهو(تا سر)

براي شنيدن فايل صوتي نماز تحويل سال نو با صداي موبد مهربان فيروزگري اينجا را كليك كنيد 

تاریخ نخستین انتشار : سی ام اسفندماه 1387

بازدید: 2576

  اولین یادداشت

ایجاد یادداشت
  • لطفا نظرات خود را در مورد این مطلب در اینجا ثبت کنید
نام:
پست الکترونیکی شما:
وب سایت شما:
یادداشت

کد امنیتی: (کد مقابل را داخل کادر وارد کنید)* Code

نسخه جدید سایت برساد را در لینک زیر دنبال کنید:
www.berasad.com