• default color
  • red color
  • green color
معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران
parsnameh
معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(سهراب نامداریان)
خبرنگار برساد   
۱۳ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 304 | ادامه مطلب

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(منوچهرکابلی زاده)
خبرنگار برساد   
۱۳ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 265 | ادامه مطلب

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(مهربان باستانی)
خبرنگار برساد   
۱۳ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 233 | ادامه مطلب

دعوت به همکاری یک شرکت نفتی
خبرنگار برساد   
۱۳ اسفند ۱۳۹۳
Image
یک شرکت خصوصی در حوزه نفت و گاز جهت تکمیل کادر خود نیاز به افراد واجد شرایط زیر دارد:

اولین یادداشت | بازدید: 175 | ادامه مطلب

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(افشین نمیرانیان)
خبرنگار برساد   
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 746 | ادامه مطلب

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(اردشیر اورمزدی)
خبرنگار برساد   
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 1088 | ادامه مطلب

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(آرمین هورمزدی)
خبرنگار برساد   
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 736 | ادامه مطلب

کوشک ورجاوند؛ میزبان نونهالان مهدکودک پرورش
خبرنگار برساد   
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
Image
نونهالان مهد کودک دکتر بهرام پرورش با همراهی اولیا و مسوولانِ مهد در نظر دارند به پاس روز درختکاری، بامداد فردا چهارشنبه 13 اسفندماه 93، به کاشتن نهال و گل در کوشک ورجاوند بپردازند.

اولین یادداشت | بازدید: 207 | ادامه مطلب

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(راشین جهانگیری)
خبرنگار برساد   
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 960 | ادامه مطلب

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(میترا نمیرانیان)
خبرنگار برساد   
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 711 | ادامه مطلب

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(جمشید گشتاسبی)
خبرنگار برساد   
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 602 | ادامه مطلب

بیانیه 215 نماینده مجلس در محکومیت داعش
خبرنگار برساد   
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
Image
پنج نماینده ایرانیان زرتشتی، کلیمی، آشوری، ارامنه جنوب و ارامنه شمال با همراهی 200 نماینده مجلس شورای اسلامی در پی جنایات داعش در شمال سوریه و کشتار آشوریان این منطقه و از بین بردن آثار تمدنی هنری تاریخ ایران، عیلام، بابل و آشور با تهیه و امضای بیانیه ای این اقدام تروریستی را محکوم کردند

اولین یادداشت | بازدید: 177 | ادامه مطلب

گزارشی از نشست انجمن زرتشتیان تهران
خبرنگار برساد   
۱۲ اسفند ۱۳۹۳
Image
یکصد و بیست وششمین نشست انجمن زرتشتیان تهران از ساعت 7:15 شامگاه دوشنبه یازدهم اسفندماه در محل دائمی جلسات انجمن و با حضور شانزده نفر از هموندان هیئت مدیره تشکیل شد.

اولین یادداشت | بازدید: 236 | ادامه مطلب

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(بهروز یزدانی بیوکی)
خبرنگار برساد   
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 515 | ادامه مطلب

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(فرهاد کاویانی)
خبرنگار برساد   
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 568 | ادامه مطلب

معرفی کاندیداهای انتخابات انجمن زرتشتیان تهران(بزرگمهر پرخیده)
خبرنگار برساد   
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
Image
تارنمای خبری تحلیلی برساد با توجه به درخواست همکیشان تا پیش از آغاز انتخابات گردش چهل و سوم انجمن زرتشتیان تهران به معرفی کاندیداهای علاقمند به حضور در هیئت مدیره انجمن خواهد پرداخت.

اولین یادداشت | بازدید: 524 | ادامه مطلب

دعوت از همکیشان برای حضور در انتخابات به روشی متفاوت
خبرنگار برساد   
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
Image
گروه رایناگ با انتشار کلیپی در فضای مجازی از تمامی همکیشان دعوت کرده است تا در انتخابات گردش چهل وسوم انجمن زرتشتیان تهران حضوری فعال داشته باشند.

اولین یادداشت | بازدید: 386 | ادامه مطلب

آخرین فرصت نامنویسی کاندیداها
مجمع نوبت دوم انجمن زرتشتیان تهران در راه است
خبرنگار برساد   
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
Image
مجمع نوبت دوم انجمن زرتشتیان تهران در روز آدینه پانزدهم اسفندماه و از ساعت 9 بامداد در تالار خسروی برگزار خواهد شد.

اولین یادداشت | بازدید: 262 | ادامه مطلب

شادروان اردشیر فرهمند دارای ویژگی های خاص بودند
خبرنگار برساد   
۱۱ اسفند ۱۳۹۳
Image
نهصد و شصت و چهارمین کنکاش یگانگی در روز پنجشنبه 7 اسفندماه در ساعت 4 پسین با حضور همکیشان علاقمند تشکیل شد.

یادداشت ها (1) | بازدید: 363 | ادامه مطلب

افتتاح نخستین کانون علمی سلامتی وپیکر شناسی و استعداد یابی ورزشی
گروه ورزش همگانی ورهرام   
۱۰ اسفند ۱۳۹۳
Image
اولین کانون علمی سلامتی وپیکر شناسی و استعداد یابی ورزشی ورهرام( ویژه زرتشتیان) در روز آدینه هشتم اسفندماه با حضور دکتر اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس، دکتر رستم خسرویانی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران وگروهی از  ورزشکاران  به همت گروه ورزشی ورهرام در آدریان بزرگ افتتاح شد.

یادداشت ها (2) | بازدید: 449 | ادامه مطلب

<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > آخر >>